Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Divendres, 23 de Febrer de 2018
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

- Badalona - 26/7/2017

L’Ajuntament de Badalona mantindrà congelat l’IBI als habitatges per tercer any consecutiu de cara al 2018
- Els immobles d’organismes públics dedicats a la investigació i als universitaris tindran una bonificació de fins al 95% de l’IBI

La congelació de l’Impost de béns immoble (IBI) als habitatges per tercer any consecutiu ha estat una de les mesures aprovades en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrat ahir dimarts. La modificació provisional de l’ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2018, va ser aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PP, PSC i Partit Democràta i Unió. El grup municipal de Ciutadans va votar en contra.

Per tal de congelar la quota a pagar, el govern proposa una reducció del 4% del tipus impositiu general, fins a deixar-lo al 0,795%, que compensarà l’augment del 4% dels valors cadastrals fixats per la Direcció General del cadastre, organisme depenent del Ministeri d’Hisenda.

Bonificació de fins al 95% per als organismes universitaris

Una segona mesura aprovada és la bonificació de fins al 95% de l’IBI per als immobles d’organismes públics dedicats a la investigació i als universitaris. Aquesta mesura ha estat acordada amb el rectorat de la UAB, que és l’única universitat que avui dia té un centre propi per a la investigació a la nostra ciutat. Amb aquesta bonificació Badalona es situa en una posició més favorable per tal d’atraure universitats i centres d’investigació, tal i com ja contemplaven en les seves ordenances altres ciutats properes.

Bonificació per a entitats que realitzin activitats culturals o socials

La darrera proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 1 és també una bonificació de fins al 95% per a entitats sense ànim de lucre propietàries que realitzin activitats culturals o socials declarades d’interès públic.

Aquesta declaració la realitzarà el Ple municipal, i per tal d’acreditar aquesta condició caldrà complir 3 criteris:

1. Que l’entitat estigui degudament inscrita al registre d’entitats de la ciutat.

2. Que les activitats culturals o socials realitzades siguin de pública concurrència.

3. Que almenys el 50% d’aquestes activitats es realitzin de manera gratuïta o amb criteris de tarifació social.

Subvencions a l’IBI per a persones majors de 65 anys

Un altre dictamen destacat de la sessió d’ahir va ser l’aprovació inicial de les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions a persones que es troben en situació d’escassa capacitat econòmica sobre la quota líquida de l'Impost sobre béns immobles. Aquest dictamen va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals. La subvenció va destinada a diversos col·lectius de Badalona:

- Pensionistes majors de 65 anys, amb la finalitat d'esmorteir la càrrega tributària associada a l'habitatge habitual. Es podran beneficiar els pensionistes majors de 65 anys que cobrin menys de 642,86 euros per 14 pagues i que compleixin els següent requisits:

· Que el valor cadastral de la finca sigui inferior a 62.400 €

· No tenir més finques en propietat

· Està empadronat/da a l’habitatge pel que paga IBI

· Que els ingressos per totes les persones empadronades no siguin superiors a la següent taula:

Empadronades a l'habitatge

Ingressos anuals

Pensionista

9.000 €

Pensionista + 1 persona

13.000 €

Pensionista + 2 persones

17.000 €

Pensionista + 3 persones

21.000 €

Pensionista + 4 o més persones

25.000 €

L’import màxim de la subvenció és de 400 euros l’any. Les persones que es vulguin beneficiar d’aquesta subvenció hauran de presentar la seva sol·licitud durant la segona quinzena de setembre a les oficines de Gestió i control d’Ingressos (carrer de Mar, 2-4), al Registre general de l’edifici El Viver o a les oficines de Districte.

La documentació que hauran de presentar és aquesta:

· Cal omplir l’imprès de subvencions a l’IBI a pensionistes majors de 65 anys

· Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

· Fotocòpia del rebut de l’IBI 2017 (si el rebut va a un altre nom caldrà aportar escriptura de propietat de l’habitatge)

· Dades bancàries per rebre la subvenció

· Documentació que provi la condició de pensionista (resolució Institut Nacional de la Seguretat Social preferentment)

· Certificat d’ingressos de 2016 emès per l’Agència Tributària de totes les persones empadronades o bé marcar la casella d’autorització de consulta de dades fiscals al mateix imprès de la subvenció

· Certificat d’estar al corrent de pagament d’impostos amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social

- Famílies monoparentals, amb la finalitat d'esmorteir la càrrega tributària associada a l'habitatge habitual.

- Persones físiques propietàries que cedeixin pisos a l'Oficina Local d'Habitatge de Badalona per tal de disposar d'una borsa de pisos que es puguin destinar a lloguer social per tal d'incentivar-ne la cessió, que hagin iniciat el lloguer a partir del 01/01/2016.

 

 


Has d'identificar-te per escriure comentaris
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | 1996-2018 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración: Sandra Torres | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Manel Riera